Lodní výtahy na Centrál kanálu

mezi belgickými městy La Louviére a Mons je jedna z parádních technických zajímavostí s označením Světového dědictví UNESCO. Jedná se o soustavu lodních výtahů, ležících na hlavním plavebním Centrál kanálu.

Na plán, abych si dotyčné lodní výtahy projel lodí, mě přivedl kamarád. Je prý možné dohodnout se s kapitánem nějakého nákladního šífu a za několik Euro projet těch pár kilometrů na jeho lodi. Jedná se opravdu jen o pár kilometrů, neboť všechny výtahy jsou od sebe téměř nadohled. Jenže ouha. Starým kanálem se nejezdí, neb už je postavený nový kanál, který vede kolem města a překonává výšku všech pěti původních stupňů jedním gigantickým výtahem. Ten se jmenuje Écluse Stépy-Thieu a zvedá nebo spouští lodě na jeden zdvih rovnou o celých 73m. Co se konstrukce týká, jedná se o dvě ocelové vany s protizávažím o délce 112 a šířce 12 m, které fungují nezávisle na sobě. Výtah umožňuje přepravit lodi až o výtlaku 2000 tun. Návštěva strojovny jež je větší než fotbalové hřiště a je umístěna na vrcholu stavby, by neměla žádnému návštěvníkovi uniknout. Zaparkoval jsem u tohoto technického zázraku a šel fotit k dolnímu vjezdu do obrovských přepravních van. Byl podvečer a stál jsem těsně u vody, když mne oslovil nějaký Polák. Ukázalo se, že je to plavčík z nedaleko stojící lodi a snažil se mě diskrétně nabídnout svezení výtahem s jejich lodí za 20€. Pobavilo mne to, neboť mu nijak nevadilo, že nedaleko stojí cedule, kde svezení nabízí společnost Vallonia Grandturist za 15€ zcela oficiálně. Po chvilce smlouvání jsem sice byl na ceně 5€, ale přesto jsem nenastoupil, neboť už byla téměř tma a fotit z ruky z houpající se lodi není moje disciplína. Udělal jsem raději pár fotek ze břehu a vydal se spát.

Ráno jsem vyrazil k původnímu starému kanálu. Ten vede přímo městem, místy v mělkém zářezu a jinde zase na náspu. Jeho voda je naprosto nehybná a zelená. Důvodem je stav druhého a třetího výtahu. Jsou mimo provoz a koryto kanálu mezi nimi je zcela bez vody. Čtvrtý stupeň je už ale funkční, a tak se přes něj zdvíhají a spouštějí lodě plné nadšených turistů. Pricip všech čtyřech uvedených výtahů je velmi jednoduchý. Je založen na zákonu o spojených nádobách. Jedna vana s lodí nahoru, druhá dolů. Pod každou vanou je jeden obrovský píst a stačí jen vhodně přepouštět vodu mezi nimi. Jednoduchý princip na papíře, ale stavebně složitý problém když ho chcete použít pro velké lodě plné nákladu. Na celé technické řešení tak člověk hledí s opravdovou úctou.

Ještě se však musím zmínit o jednom lodním výtahu u Ronquiéres, což je asi 15km proti proudu. Termín „proti proudu“ je v těchto místech u Centrál kanálu dost ožehavý. Čert ví kam se ta voda v něm vlastně hýbe. Jestliže připustíme, že pět výše popsaných stupňů v La Louviére je směrem dolů, a to opravdu včetně toho nového giganto-výtahu je, tak jak je možné, že výtah, o kterém teď mluvím, je také dolů. Prostě berme to tak, že pár kilometrů této umělé vodní cesty je nahoře a na obou jeho koncích jsou výtahy směrem dolů. Žádný šťoura ale ať se prosím neptá, jak tam nahoru do toho širokého a hlubokého kanálu dostávají to obrovské množství vody. Já to prostě nevím.

Přesný název výtahu u Ronquiéres je Sloping lock, což přeložím jako Šikmé zdymadlo. A to opravdu sedí. Jedná se totiž o obrovskou vanu, jež do sebe nabere loď a po kolejnicích pomocí protiváhy ji strojníci z velínu na dráze přes kilometr dlouhé popotáhnou o 68m výše. Na horním konci této šikmé plochy zavírají kanál solidní vrata. Ta se otevřou až když se přepravní vana přímo hermeticky s nimi propojí. Zajímavé je, že nikde, ale naprosto nikde neukapává žádná voda. Tohle se Belgičanům fakt musí nechat. Izolace ty opravdu umí, což dokazují na všech vodních výtazích a zdymadlech, která zde popisuji. Jako třešnička na dortu pak působí krásný betonový obelisk o výšce 150m, jenž se vypíná přímo nad horní stanicí zdymadla. Za 6€ se výtahem dostanete do 9 patra, odkud se vám nabídne nádherný rozhled na střední Belgii z výšky 132m ...

  • Výška lodních výtahů Ascenseur na starém rameni Centrál kanálu:
  • První 15,5m, druhý 17m, třetí 17m, čtvrtý 17m a pátý stupeň je jen plavební komora Écluse de Jonction 6,5m
  • Nový lodní výtah Stépy-Thieu nahrazuje všechny původní a to jedním zdvihem 73m. Leží na nově postaveném kanalu, kterým se obchází původní staré výtahy
  • Sloping lock, lodní výtah na druhém konci Centrál kanálu, má výšku 68m

1-výtah1-výtah - krásná provozní budova prvního výtahu mne opravdu nadchla

1-výtah1-výtah - obě vany jsou v dolní poloze, a tak je jasné, že se zde už dlouho lodě nezvedají

1-výtah1-výtah - elegantní symetrická konstrukce se krásně odráží v hladině kanálu

1-výtah1-výtah - i zde, stejně jako všude po celé Belgii, vlála státní vlajka. A důvod? Večer hrál národní tým na MS svůj životní zápas. Druhý den tam vlajka již nebyla, neboť porážka 1:0 od Argentiny ukončila belgickou fotbalovou radost

Kanál mezi 1 a 2 výtahemKanál mezi 1 a 2 výtahem - i když se to nezdá, je tato část kanálu k plavbě menších lodí stále ještě využívaná

2-výtah2-výtah - krásná konstrukce druhého výtahu nadchne každého milovníka techniky

2-výtah2-výtah - krátká část kanálu mezi druhým a třetím výtahem je vypuštěná a plná vysychajícího bahna

3-výtah3-výtah - pohled z konstrukce druhého výtahu směrem k třetímu výtahu

3-výtah3-výtah - probíhající oprava třetího výtahu dává možnost nahlédnout z blízka na mohutnost pístu, který zvedá celou vanu i s lodí

3-výtah3-výtah - obě přepravní vany nahoře a výtah je tudíž mimo provoz

4-výtah4-výtah - vpravo od čtvrtého výtahu je vidět zářez v krajině, kudy vede nová část Centrálního kanálu, zde již pod výtahem Stépy-Thieu

4-výtah4-výtah - vana na hydraulickém pístu právě sjíždí dolu

Écluse StépyÉcluse Stépy - při pohledu z dálky teprve vynikne mohutnost celého výtahu

Écluse StépyÉcluse Stépy - večerní nálada. Škoda že vlastní budova výtahu není nějak zajímavě nasvícena

Écluse StépyÉcluse Stépy - po ránu vypadá celá stavba fotograficky velice lákavě

Écluse StépyÉcluse Stépy - velikost auta na zádi lodě nabízí dobré měřítko k pochopení rozměrů zvedané vany

Écluse StépyÉcluse Stépy - polovina strojovny o velikosti fotbalového hřiště

Écluse StépyÉcluse Stépy - příjezd z horní strany nedává ani v nejmenším tušit o jak velkou stavbu se jedná

Pod kanálemPod kanálem - občas vede plavební kanál i na mostě. V tomto místě je vytvořeno pěkné jezírko a kruhový objezd pro automobily

Sloping lockSloping lock - obrovská přepravní vana má 55 náprav osazených ocelovým soukolím, které se pohybuje po čtyřech kolejnicích

Sloping lockSloping lock - příjezd vany do dolní stanice. Druhá dráha ten den nebyla v provozu a je tak vidět i její vanu

Sloping lockSloping lock - každá ze dvou drah má svoje vlastní protizávaží, a tak jezdí nezávisle na sobě. I zde je vidět, že na každé lodi si vozí kapitán automobil. Zde dokonce dva

Sloping lockSloping lock - na horním konci výtahu je elegantní rozhledna, ze které je vidět až do Bruselu na Atomium

NákresNákres - grafické znázornění všech stupňů a jejich výškové rozdíly